Kềm chế giá nhiều mặt hàng

 

Các phương án giá và mức giá của những hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng phục vụ các chương trình mục tiêu quốc gia; hàng hóa, dịch vụ mua sắm từ nguồn ngân sách nhà nước; hàng hóa, dịch vụ còn được trợ cước, trợ giá cần phải được kiểm soát chặt chẽ.

Giá những mặt hàng như lương thực, thực phẩm, hàng tiêu dùng thiết yếu, dịch vụ đi lại, trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô... niêm yết và thực hiện đúng quy định.

Trong công tác giám sát, kiểm tra hoạt động tài chính của các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn (bao gồm cả các doanh nghiệp Trung ương đóng trên địa bàn), các cấp, ngành, cơ quan đơn vị thụ hưởng ngân sách Nhà nước tại địa phương cần thực hiện đúng việc tiết kiệm thêm 10% chi thường xuyên trong những tháng còn lại của năm 2008, trong đó kiểm soát chi cho hội nghị, công tác, mua sắm trang thiết bị, đầu tư xây dựng cơ bản, đồng thời tiếp tục rà soát thực hiện cắt giảm đầu tư công theo chỉ đạo của Chính phủ.

Trước mắt giữ ổn định giá bán điện, nước sạch, cước vận chuyển xe buýt công cộng.

Đối với các mặt hàng thuộc danh mục Chính phủ đang chủ trương kiềm chế giá (gồm: than, xi măng, thép, giấy, phân bón, thuốc chữa bệnh, vận chuyển hành khách bằng máy bay, đường sắt, học phí, viện phí). (Riêng với giá thép, cuối tuần qua Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Cao Viết Sinh cũng đã bác bỏ để nghị tăng giá. )

Theo đó, các tập đoàn và tổng công ty cần tiếp tục rà soát lại và áp dụng mọi biện pháp tiết giảm chi phí sản xuất, chi phí quản lý, chi phí tiêu thụ, nâng cao năng suất lao động, phấn đấu giảm giá thành, kiềm chế tăng giá đầu ra.

Giám đốc Sở Tài chính có trách nhiệm phối hợp với các Sở, ngành chức năng tổ chức các đoàn kiểm tra, kiểm soát, không để các chủ thể sản xuất, kinh doanh lợi dụng chủ trương điều hành giá của Nhà nước, lợi dụng sự biến động của thị trường, tình hình thiên tai, dịch bệnh để đầu cơ, găm hàng tăng giá bất hợp lý, trái pháp luật, làm phương hại lợi ích của người tiêu dùng và lợi ích của Nhà nước... Nếu phát hiện sai phạm, các sở, ngành chức năng cần kiên quyết xử lý nghiêm theo luật định.

(CAFEF)