Hà Tiên 1 - CHÀO MỪNG TẤN XI MĂNG THỨ 33.333.333
16/02/08 - 21:00

Dòng đời của một thương hiệu giống như một dòng sông. Vì nó cũng đuợc lớn lên và không ngừng vận động. Hà Tiên 1 là một thương hiệu như thế, nó cũng mang trong mình một ý nghĩa, một triết lý sống: “ Lớn mạnh do bạn và vì bạn”.