Công ty cổ phần xi măng Hà Tiên 1 thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019

Thông báo gia hạn ngày tổ chức ĐHCĐ năm 2019 Xem(1MB)