Xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Gởi đến quý Cổ Đông ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Xác nhận đăng ký cuối cùng Xem (1.34MB)

Báo cáo quản trị năm 2013

Báo cáo quản trị 2013 của công ty cổ phần Xi Măng Hà Tiên 1.

Báo cáo quản trị năm 2013 Xem(20MB)

Danh sách cổ đông nội bộ / nhà đầu tư nội bộ

Danh sách cổ đông nội bộ/nhà đầu tư nội bộ của quỹ đầu tư chứng khoán niêm yết , người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan đến ngày 31/12/2013

Danh sách cổ đông nội bộ Xem
Báo cáo tình hình quản trị công ty 2013 Xem


Thông báo về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm năm 2014

Gởi đến quý cổ đông về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm . xem chi tiết file đính kèm

Thông tin về việc niêm yết và giao dịch cổ phiếu phát hành thêm Xem
Quyết định niêm yết bổ sung cổ phiếu

Quyết định về việc niêm yết cổ phiếu Xem
Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Quý cổ đông xem file đính kèm ,

Giấy chứng nhận đăng ký 2014 (trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam) Xem
Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty cổ phần xi măng hà tiên 1

Xem chi tiết file đính kèm.

Điều lệ tổ chức hoạt động công ty Xem
Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu riêng lẻ

 

 

1.Báo cáo phát hình cổ phiếu riêng lẻ Xem
Chấp thuận phát hình cổ phiếu của Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước

Quý cổ đông xem file đính kèm ,

1.Kết quả chấp thuận Xem
Thông tin đại hội cổ đông bất thường 2013

 

1.Chốt danh sách tổ chức Đại Hội Cổ Đông bất thường. Xem
2.Thư mời của đại hội Xem
3.Phiếu đăng ký Xem
4.Phiếu ủy quyền Xem
5.Chương trình Đại Hội Cổ Đông bất thường 2013 Xem
6.Biên bản đại hội cổ đông bất thường năm 2013 Xem