Công ty Cổ phần Xi măng Hà Tiên 1 được tặng danh hiệu

Thương hiệu Xi măng Hà Tiên 1 liên tục 11 năm đạt danh hiệu  “Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao”, trong đó 2005, 2006 được bình chọn “Thương hiệu mạnh”; và mới đây được tặng danh hiệu “Thương hiệu dẫn đầu”.

Theo Ban Tổ Chức “Thương hiệu dẫn đầu” (Leading Brand) ngoài các tiêu chí phải có của thương hiệu mạnh là chất lượng sản phẩm - dịch vụ, tính ổn định bền vững, trách nhiệm của doanh nghiệp với người lao động, với xã hội, với môi trường, cần có thêm 3 tính chất đó là :

  • Doanh nghiệp có đổi mới
  • Khai phá thị trường
  • Sức hút với người tiêu dùng

Và điều đơn giản dễ nhận biết là thương hiệu này luôn đứng đầu các thương hiệu cùng ngành hàng. Trên cơ sở đó Ban Tổ Chức chọn lọc 100/658 thương hiệu để trao "Thương hiệu dẫn đầu”, Xi măng Hà Tiên 1 đứng thứ 27 trong bảng tổng sắp.

Đại diện Xi măng Hà Tiên 1 (thứ 3 từ trái) nhận danh hiệu “Thương hiệu dẫn đầu” trong lễ khai mạc hội chợ hàng Việt Nam Chất Lượng Cao 27/04/2007.